q
q
 

     

Wieczorek Marcin (1971) – poeta, socjolog kultury, literaturoznawca. Wydał tomy poetyckie: /Z ostatniej chwili/ (Warszawa 1992) i /Otwarcie/ (Kraków 2002) oraz monografię pisma Roberta Tekieli – „/bruLion”. Instrukcja obsługi/ (Kraków 2005). Karol Maliszewski (w /Zwierzęciu na J./) dostrzegł próby przekraczania granic dzięki wyobraźni w pierwszych utworach warszawiaka. „Oddech, powietrze, przestrzeń. Bohater kręci się w labiryncie miasta i usiłuje uspokoić oddech. Bombardowany wielością bodźców, skojarzeń, całą tą kakofonią naoczności, dusi się, wyrywa do większej przestrzeni. W ogóle chciałby czegoś większego” – pisał krytyk. W /Otwarciu/ szczególnie mocno widać było praktykę wyrywania się z „dusznej przestrzeni” wiersza, podważając moc słowa, które to nadużywane, traci znaczenie, ale niewypowiedziane – nie może go zyskać („kocham cię” – „nic”). By uniknąć jednolitości retorycznej, poeta zaproponował utwory, będące jedynie fragmentami wizji, materiałem czekającym na dalsze odkrywanie, szukanie prześwitów w formule zwanej poezją. Użył do tego różnych stylów i modeli wiersza: od lingwizmu do prozy poetyckiej. Odmienne formalnie teksty połączyła otwarta kompozycja wierszy oraz tematy (codzienność, fizyczność, oswajanie śmierci). [T.Ch.]

 

"Tekstylia bis", Kraków 2006, str. 278

do góry>>>