q
q
 Literackie konteksty Internetu. Wersja do druku (30 h)

Autorskie ćwiczenia poświęcone kulturze literackiej w Internecie, prowadzone od kilku lat na Wydziale Polonistyki UW w ramach specjalizacji Filologia dla mediów.

 

Założenia i cele: zajęcia zapoznają studenta z wieloaspektowym funkcjonowaniem literatury w Internecie oraz przygotowują do kreowania humanistycznych wymiarów sieci.

 

Plan zajęć:

1. Wprowadzenie do humanistycznej wizji Internetu oraz wskazanie podstawowych obszarów literatury w sieci

2. Czytanie z ekranu. Przemiany modeli komunikacji a Internet

3. Blogi. Od sieciowych pamiętników do kanału komunikacji

4. Drukowane blogi. Specyfika przejścia od Internetu do druku

5. Życie literackie doby Internetu. Przemiany kultury literackiej po 1989 r. Rola instytucji sieciowych w kreowaniu nowych wymiarów literatury

6. Czasopisma literackie w sieci. Przemiany podstawowych instytucji kultury literackiej

7.-8. Literackie wizje Internetu. „Samotność w sieci” Janusza L. Wiśniewskiego. Fenomen literatury popularnej a Internet

9. Hipertekst. Hipertekstowość. Komunikacyjność. Interakcyjność. Cechy nowego medium a przemiany gatunkowe literatury

10.-11. Polska powieść internetowa. Nie tylko hipertekst: „blok” Sławomira Shuty, „Koniec świata według Emeryka” Radosława Nowakowskiego, „hipertekst” Roberta Szczerbowskiego oraz „540 dni w armii” Wiesława Pasławskiego.

12. Wirtualizacja bibliotek, biblioteki wirtualne. Perspektywy rozwoju

13. Komercjalizacja rynku książki a Internet.

14. Księgarnie i portale internetowe o książce a współczesny model czytelnictwa

15. Przyszłość książki. Wizje przyszłości papieru. Posumowanie zajęć

 

Szczegółowe wymagania zaliczenia:

Uczestnictwo w zajęciach. Aktywność

Przygotowanie wystąpienia

Praca zaliczeniowa. Interpretacja funkcji wybranej literackiej strony internetowej

Egzamin ustny

 

Lektury:

Yves Winkin, „Telegraf i orkiestra”, [w:] „Antropologia słowa”, pod red. G. Godlewskiego, WUW, Warszawa 2005

Paul Levinson, „Ekrany XX wieku”, [w:] „Miękkie ostrze”, Muza, Warszawa 1999

Roman Chymkowski, „Czytanie z ekranu”, [w:] „Przegląd Humanistyczny”, 2002 z. 1, lub: „Liternet. Literatura i Internet”, pod red. P. Mareckiego, Rabid, Kraków 2002

Wybrane materiały ze strony: www.techsty.art.pl

Derrick de Kerckhove, „W świecie hipertekstu”, „Wszystko o hipertekście”, [w:] „Inteligencja otwarta”, Wyd. MIKOM, Warszawa 2001

Maria Cywińska-Milonas, „Blogi (ujęcie psychologiczne)”, [w:] „Liternet. Literatura i Internet”, pod red. P. Mareckiego, Rabid, Kraków 2002

Janusz L. Wiśniewski, „S@motność w sieci”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, "Czarne", Wołowiec 2001 i n.

materiały ze stron:

http://katalog.czasopism.pl

http://www.buw.uw.edu.pl

http://bn.org.pl

http://czytelnia.onet.pl

http://www.merlin.com.pl

Sławomir Shuty, „blok” – www.blok.art.pl

Radosław Nowakowski, „Koniec świata wg Emeryka” – http://www.emeryk.wici.info/

Robert Szczerbowski, „hipertekst” – http://www.techsty.art.pl/ae/raster.html

Wiesław Pacławski, „540 dni w armii”, http://www.e-ksiazka.it.pl/

Paul Levinson, „Wizje przyszłości papieru”, [w:] „Miękkie ostrze”, Muza, Warszawa 1999

Derrick de Kerckhove, „Przyszłość książki”, [w:] „Inteligencja otwarta”, Wyd. MIKOM, Warszawa 2001

John Barth, „Stan rzeczy”, [w:] „Literatura na Świecie”, 1997 z. 6 (nr 311)

aalli, „Świat według blondynki”, ogme, Warszawa 2002

Marta Fox, „Magda.doc”, Siedmiogród, Wrocław 2000

Krystyna Kofta, „Krótka historia Iwony Tramp”, Wyd. WAB, Warszawa 2001

Krzysztof Rudowski, „Cz@t”,  Słowo/obraz Terytoria, Gdańsk 2001

Zdzisław Dobrowolski, „Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym”, [w:] „Internet i biblioteka”; Wyd. SBP, Warszawa 1998

Manuel Castels, „Galaktyka Internetu”, Rebis, Poznań 2003

do góry>>>